สพป.ลพบุรี เขต 1>เปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาการเข้าค่ายสอนเสริมและติว​ O-Net​ ของกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาการเข้าค่ายสอนเสริมและติว​ O-Net​ ของกลุ่มโรงเรียนนิมิตใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่​ 14 – 15 มกราคม 2562 และระหว่างวันที่ 17 – 18​ มกราคม​ 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  จำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบที่เน้นทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงและสร้างความคุ้นเคยในการทดสอบ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ในการทดสอบ ณ​ โรงเรียนบ้านสระเตย​ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)