วางหรีดเคารพศพ/เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อระวิ วงศ์กระพันธ์ บิดาคู่สมรสของนางสาวอัญชลี ศรีสัตยานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ณ วัดอุดมวราราม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ศริราณี พรหมบังเกิด
Latest posts by ศริราณี พรหมบังเกิด (see all)