สพป.ลพบุรี เขต 1>เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงินและของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน)

วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน และของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ เด็กชายสรวิชญ์ ศักประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 อยู่บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)