สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สานฝันวันละบาท

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการสานฝันวันละบาท ณ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี อดีต ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้ริเริ่มโครงการกองทุนสานฝันปันน้ำใจ ให้เกียรติร่วมพิธีในวันนี้ พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีในคร้งนี้ โดยได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โครงการสานฝันวันละบาทเป็นโครงการที่ต่อยอด จากกองทุนสานฝันปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ที่ยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือดร้อนฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นกองทุนสาธารณประโยชน์สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4