รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล

14 มกราคม 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ระหว่างปีพุทธศักราช 2557 -2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีนิทรรศการแสดงการขับเคลื่อนนโยบายลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล พร้อมทั้งการสรุปและมอบโนบายการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของรัฐบาล ทั้งนี้ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุม