สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะมูลนิธิยุวทูตความดี

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางไปรผดา  โปติบุตร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ พร้อมกับนายสมัคร มูลประการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู , นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ในโอกาสการที่ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนตามโครงการยุวทูตความดี ในการนี้นายประพันธ์ วงศ์ชมภู ปลัดอำเภอสันป่าตอง นายชัยเดช เดชนาเกร็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม นายบุญช่วย อุดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) นางสุปราณี กันทาปัน ครูข้าราชการบำนาญ คุณครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี รวมทั้งผู้บริหารในกลุ่มอำเภอสันป่าตอง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทองจำนงค์ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ภาพ บงการ  ศรีนันตา เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ