ประเมินโรงเรียนบ้านจอมพระ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นำโดย  นายกิตติพงษ์  โด่งพิมาย  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต 3  ประธานคณะกรรมการประเมิน  นำคณะเข้าประเมิน  ที่โรงเรียนบ้านจอมพระ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ สังกัด  สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 โดยมี นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ร่วมกล่าวต้อนรับ  ทั้งนี้  มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง