ประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ (สังกัด สพป.สร.1)  ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด นักเรียนผู้เข้ารับการประเมิน เด็กหญิงสิรินทรา  จริยะปัญญา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดย  ได้รับเกยรติจาก  นายนิวัติ น้อยผาง. รอง ผวจ.สุรินทร์ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สร.1 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ฯ  ทั้งนี้  มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  ผู้นำชุมชน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมให้การต้อนรับ