สพป.สงขลา เขต 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 14 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น.   นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  นิตย์คำพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562   การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการติดตามฯ สามารถเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ช่วยเหลือโรงเรียนด้านการศึกษาทางไกล ICT และข้อมูลสารสนเทศ โดยได้มีการฝึกปฏิบัติการติดตั้งจานดาวเทียม การปรับเครื่องรับ การตรวจสอบอาการเสียและวิธีแก้ปัญหา