กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 

วันจันทร์ที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑