สพป.ลพบุรี 1 มอบรางวัล ผลการประเมินนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning

    วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายนิพนธ์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี 1 เป็นประธานการมอบรางวัล ผลการประเมินนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี 1