สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมกรรมการสอบ O-NET

วันที่ 15 มกราคม 2562   เวลา 09.30 น.   นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 เป็นประธานการประชุมกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3)  ณ ห้องประชุมสันกาลาคีรี สพป.สงขลา เขต 3