ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวัน  ณ  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี   อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ในโอกาสนี้ได้ติดตามการซ่อมแซมอาคารเรียน ตามที่ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณพร้อมกับการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLTV  ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการปฏิบัติราชการ อีกด้วย