ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

วันจันทร์ที่ 14  มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น.  นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการติว O – NET ,NTและRT  ณ  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  ในโอกาสนี้ได้ติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ DLTV  ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV พร้อมกันนี้ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้พบปะ พูดคุยให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนอีกทั้งนักเรียนในแต่ล่ะชั้นเรียน