โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ SandBox Safety Zone in School”

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น นำโดย ดร.สันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 และคณะ ในการเข้ารับฟังข้อมูลการควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคโควิด – 19 เบื้องต้น ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ SandBox Safety Zone in School ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเป็นโรงเรียนหนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นที่เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเศวตกมล โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ภิญโญ แสงสกุล
Latest posts by ภิญโญ แสงสกุล (see all)