ภารกิจตามกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายศึกษาธิการภาค ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ผอ.กศน.สถาบันภาคเหนือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สื่อข่าว และฝ่ายเลขาฯสนย. โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่  ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่ นางคณิตฐา  คำแก้ว ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย นิติกร เข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีพลเอกโกศล  ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ภาพ  อุกฤษฎ์  รัตนวิชัย นิติกรและสุรินทร์  ศรีคำ/ ข่าว  กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ