ผอ.สพป.ชัยนาท ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 15 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมต้อนรับ  นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเอุทัยธานี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 พร้อมร่วมเป็นกำลังใจ เด็กหญิงศศิรประภา สุ่มงาม (น้องเชียร์) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลหันคา