เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพฐ.ร่วมงานวันครู

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด สพฐ.ร่วมงานวันครูโดยในช่วงเช้านายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัด สพฐ.ได้ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการโดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานจากนั้นได้เดินทางยัง หอประชุมคุรุสภาฯเพื่อร่วมประกอบพิธีบูชาบูรพาจารโดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน