ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ ร่วมพิธีในงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานและประกอบพิธีทางศาสนา โดยนายสมาน บุตศรี ศธจ.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง ครู รร.ชัยนาทพิทยาคม ผู้แทนครูอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา อดีต ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นางจันทนา บรรณทอง ครู รร.ชัยนาทพิทยาคม  ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน และ นางกัสมาพร บัวภิบาล ผอ.รร.เทศบาลบ้านกล้วย อ่านสารนายกรัฐมนตรี โดยประธานในพิธีให้เกียรติมอบโล่ เกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น ในปี 2561 จำนวน 73 คน และทุนการศึกษา 1 ทุน พร้อมกล่าวคำปราศรัยชื่นชมในการร่วมมือในการจัดงานวันครูในครั้งนี้ ให้ครูทุกท่านมีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคี น้อมนำเอาหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ ปฏิบัติอย่างมีสติสัมปชัญญะ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ และการศึกษาของจังหวัดชัยนาท พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการครบรอบ 4 ปี เผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สโลแกน 4 ปี ปฏิรูปการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”