สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting เพื่อแจ้งข้อราชการ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม