ผอ.สพม.37 ร่วมกิจกรรม “งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562”

นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพม.37 เข้าร่วมกิจกรรม “งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562” ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมนพรัตน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ สำหรับการจัดงานวันครูในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่งร่วมกันจัดงานเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญ      ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา 07.00 น. และ เวลา 09.00 น. นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นตัวแทนอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562