สพม.20 จัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ครั้งที่ 63

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันครู “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 จังหวัดอุดรธานี  ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู  ประกอบด้วย รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ,รางวัลผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี ,รางวัล MOE AWARD ,รางวัลพระพฤหัสบดี จาก สกสค.จังหวัดอุดรธานี ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สังกัด สพป. สพม.และท้องถิ่น) จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ,รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,รางวัลผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 ,รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ,รางวัลครูดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 1 และรางวัลครูดีในดวงใจ จาก สพม.20 รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 236 คน

ในการนี้นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต20  ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฎิญาณตนด้วย