สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา นำโดย นายกฤษฎิ์อธิป  ชุตินธนากร รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประธานกรรมการ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก