ประชุมกรรมการสอบ I-NET

วันที่ 17 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น.   นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 ในการสอบ I-NETนี้ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2551 ให้กับ รร.ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 และสังกัด สช.(เฉพาะอ.สะเดา) โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามสอบที่กำหนดให้ในแต่ละอำเภอ