ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สงขลา เขต 3

วันที่ 17 มกราคม 2562   เวลา 09.00 น.   นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  นิตย์คำพร เป็นประธานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา