สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดอบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

วันที่ 7 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) มอบหมายให้ ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ผ่านระบบ ZOOM วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเยาวชนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะชีวิต นักเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะเป็นนักเรียนแกนนำ ไม่พึงยาเสพติด และได้เรียนรู้การป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทำให้มีเครือข่ายนักเรียนแกนนำเพิ่มมากขึ้นและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมด้วย นายมนูญ รักดี รอง ผอ.สพป.นศ.3 นางเยาวรัตน์ เพิงมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี นายวรวุฒิ ประสานพจน์ หัวหน้าชุดโมบายทีม ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพรศรี บุญเต็ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อล้อ และ ร.ต.ต.จตุรพร พูลเทพ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ นางเยาวเรศ ศรีจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3