วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมพิธีเปิดงานคุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9 ร่วมพิธีเปิดงานคุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี