สพป.ลพบุรี เขต 1>17 มกราคม 2562 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการและให้มีการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จังหวัดลพบุรี จึงได้กำหนดจัดพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี อาทิ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ สวมเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก และประชาชนแต่งกายสุภาพ เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพพระบรมราชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี เพลงสรรเสริญพระบารมีและถวายความเคารพ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)