สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน/ ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34

วันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2564 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. สู่การปฏิบัติ “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ เพื่อร่วมกันทบทวน การดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ที่ผ่านมาและร่วมกันวางแผน กิจกรรม การดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท