++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา”มอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง” ++

วันนี้ (15ก.ย.64) เวลา 09.39 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา”มอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง” จำนวน 26 โรงเรียน  41หย่อมบ้าน โดยมีรองเรืองยศ ปันศิริ,รองสุรชาติ การสอาด และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมพิธีมอบ และมีนายสมนึก  ศรีวิไชย ผอ.โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  เป็นผู้แทนผู้บริหารกล่าวขอบคุณ ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุน  จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ได้มีไฟฟ้า ตลอดจนเครื่องมือสื่อสาร ICT มาใช้ในการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนและชุมชน   ///ธีรธิดา พรหมมาแบน///