สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 16  มกราคม 2562  เวลา 07.30 น. นายอภิชัย  ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการหนองคาย  นายชาตรี  ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  สำนักงาน กศน. สำนักงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 600 คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2562  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนำความสว่างทางปัญญามาสู่ชีวิตศิษย์และเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติในปี 2562 นี้ ทั้งนี้ภายในบริเวณงานมีการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเป็นรูปธรรม ของโรงเรียน ต่างๆในสังกัดนอกจากนี้ นายรณชัย  จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการหนองคาย  ได้มอบเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 128 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2562  พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 63 ไว้ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”