สพป.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมงานวันครูนครไทย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   เข้าร่วมกิจกรรมวันครู อำเภอนครไทย ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม อ.นครไทย โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธาน