สพป.ศรีสะเกษ เขต 4ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการขับเคลื่อน “สานต่อนวัตกรรมเดิม เพิ่มเติมนวัตกรรมเชิงพื้นที่”

วันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการขับเคลื่อน “สานต่อนวัตกรรมเดิม เพิ่มเติมนวัตกรรมเชิงพื้นที่” สู่นโยบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สร้างคุณภาพด้วยนวัตกรรม สร้างเขตชั้นนำด้วยมือเรา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4