สพป.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่าน เขียนภาษาไทย เพิ่มทักษะด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมอบถุงยังชีพการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนจำนวน 1,284 ถุง เพื่อตอบสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียน และเยาวชนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และต้องหยุดเรียนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ได้ใช้ประโยชน์ในการทบทวนและฝึกทักษะการอ่าน เขียน เมื่ออยู่นอกเวลาเรียนหรือในกรณีที่โรงเรียนถูกสั่งปิดจากสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ใช่เหตุปกติ อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียน ให้เกิดความสนใจรักการอ่าน การเขียนภาษาไทยตลอดจนใช้ทบทวน และฝึกฝนทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยมี นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และนักเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป