สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมสรุปความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) รอบที่ 2

🌺🌺วันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย ดร.กันยมาส ชูจีน ดร.เสาวลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และ บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปความพร้อมในการรายงานผลการดำเนินงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-MES) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1