สพป.ชัยนาท ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ รอบที่ 5

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วย นายองอาจ พินทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางอารีรัตน์ พิพัฒน์จิตตระกูล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยนาท ซึ่งมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 5 จำนวน 3 คน พร้อมจัดทำสมุดประวัติ  ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย นางสาวสุภัค กล่อมเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ภาษาไทย นางสาวพรทิพย์ บุญมา โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม คณิตศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ สูบุญ โรงเรียนบ้านรางจิก