ผอ.สพป.ชัยนาท ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเทพรัตน์

วันที่ 17 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมคณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6 พร้อมร่วมเป็น        กำลังใจ เด็กหญิงพิมพ์นิภา ขวัญศรี (น้องมุก) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพรัตน์