สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมงานวันครูจังหวัดสุรินทร์

วันที่  16  มกราคม  2562  งานวันครูครั้งที่ 63  ประจำปี  2562  จังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดงานวันครูในภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ขึ้น  ที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  การนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำผู้บริหารและข้าราชการครูในสังกัดร่วมงาน  และได้รับเกียรติอ่านสารวันครูนายกรัฐมนตรี  การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมืออย่างดี  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  1,000  คน