วันที่ 18 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น. นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ม.ค.2562 เวลา 07.00 น.
นายบำรุง เสียงเพราะดี รอง ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี