สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันศุกร์ที่ 18  มกราคม 2562  เวลา 07.00 น. นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช  2562  ณ  หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย  โดยมีนายรณชัย  จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี  วันยุทธหัตถีเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954  ตรงกับวันที่ 25 มกราคม ต่อมามีการคำนวณวันใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคมของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” และเป็นวันรัฐพิธีแทนวันที่ 25 มกราคม โดยให้มีการวางพานพุ่มสักการะ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการเช่นกัน