การอบรมหลักธรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “หลักธรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก พระมหานพดล สุวณณเมธี เจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิต พร้อมนี้ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ได้มอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1