พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน สปช. ๑๐๔/๒๖ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย

เวลา ๐๘.๐๐ น วันที่ 17 มกราคม 2562 นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายเสถียร จำเริญ ผอ.โรงเรียนบ้านสวนกล้วย นายวิมล มูลสาร ผอ.โรงเรียนบ้านขนุน ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง นักเรียนร่วมในพิธีและให้การต้อนรับ