พิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 27 กันยายน 64 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เป็นประธานในงานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และครบรอบการประเมินของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 โรงเรียน ในการนี้มีนายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer) ได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2