สพม.แพร่ จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย