ต้อนรับ ผอ.สพป.สงขลา เขต3 คนใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. บุคลากร สพป.สงขลาเขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมต้อนรับ นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี รองผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผอ.สพป.สงขลา เขต 3  ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3