สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมร่มเย็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.สมเกียรติ์ ตระกูลฟามธวัช  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน  ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม