สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ให้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่