สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มอบถุงยังชีพ คลายทุกข์ให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 99 ราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
💫💫💫พิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำถุงยังชีพประเภทข้าวสารอาหารแห้ง
ให้แก่นักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) จำนวน 15,000 บาท
พร้อมด้วย 🥰 นางกันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ร่วมสนับสนุนโครงการจำนวน 1,000 บาท
🥰 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา จำนวน 3,900 บาท
🥰นางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จำนวน 4,170 บาท และ
🥰 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจำนวน 425 บาท
รวมเงินบริจาคเงินสมทบโครงการทั้งสิ้น 9,432 บาท ร่วมสนับสนุนโครงการ
โดยทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
💥มีเงินร่วมดำเนินโครงการจำนวน 24,255 บาท💥
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ดำเนินการจัดสรรทำเป็นถุงยังชีพได้จำนวน 99 ถุง
เพื่อมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู นำไป มอบให้กับนักเรียนคนละ 1 ชุด
โดยมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid -19)
จำนวน 99 ราย จากสถานศึกษา 13 แห่ง
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
ขอขอบคุณผู้มีใจเมตตากรุณาที่ร่วมบริจาคสมทบกับงบประมาณ
เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำถุงยังชีพมอบให้กับนักเรียนในสังกัด🙏🙏🙏🙏🙏