สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19 มกราคม 2562  สพป.สงขลา เขต 3 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2551 ให้กับ รร.ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 3 และสังกัด สช.(เฉพาะอ.สะเดา) ณ สนามสอบที่กำหนดให้ในแต่ละอำเภอ ได้แก่  สนามสอบรร.บ้านป่าเร็ด อ.นาทวี  สนามสอบรร.พัฒนศาสตร์มูลนิธิ​  อำเภอสะเดา สนามสอบรร.บ้านนา อ.จะนะ สนามสอบรร.บ้านคอลอมุดอ อ.สะบ้าย้อย โดยตัวแทนศูนย์สอบ แต่ละอำเภอได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมกำกับดูแลการจัดสอบ I-NET ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ​ และประธานศูนย์ประสานการสอบ หัวหน้าสนามสอบ​​  ตรวจดูความเรียบร้อยของสนามสอบ