วันกองทัพไทย จ.สุรินทร์

วันที่  18  มกราคม  2562  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  มอบหมายให้  นายเปโส  ขบวนดี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การสวนสนามของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ  ลานหน้าสโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหาร และเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษนักรบไทย การกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เป็นการประกาศตนให้ผู้บังคับบัญชาและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ว่าทหารพร้อมจะเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ เพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และผืนแผ่นดินไทยไว้ให้กับลูกหลานไทย